Проект "Ново работно място"

"Създаване на нови работни места за безработни младежи в шивашкото производство"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Бенефициент по проекта:
П.Р.Продакшън АДДекларация_на_Кандидата_чл22
                                                                           


Декларация_ ЕИК

Изисквания_Оферти

Методика_за_оценка

Общи_условия_договори_1

Оферта

Проект_договор

Публична_покана

Решение_за_старт_процедура

Ръководство_за_информиране_публичност